שינויים בעומס הרשת: בסביבה שבה עוברים שינויים בעומס הרשת, כגון רקע רב יותר של משתמשים או שימוש גבוה יותר ברשת, עשוי להשתנות גם מהירות האינטרנט. […]